• +420 723 576 205
  • info@robopal.cz

Hlavní aktivity společnosti

Naším hlavním polem působnosti je vývoj a výroba jednoúčelových stojů a implementace průmyslové automatizace a robotizace na nových či stávajících výrobních technologiích. Dle požadovaného stupně automatizace jsou pracoviště koncipována jako ruční, poloautomatická nebo plně automatická. Pro uspokojení vysokých nároků na kvalitu výroby jsou pracoviště osazena kontrolními a měřícími prvky .

Nabízíme komplexní řešení v oblasti vývoje a konstrukce technologických celků a jednoúčelových strojů od prvotního návrhu technologického postupu procesu přes detailní rozpracování, až po konečný návrh studie. Řídící systém, klíčové komponenty, naplnění bezpečnostních a hygienických norem jsou součástí studie.

Robopal nabízí komplexní řešení pro řízení a servis průmyslových technologií.

 

Postup při realizaci

  • tvorby řídícího softwaru
  • vytvoření projektové dokumentace
  • výroba rozvaděčů a dalších komponent
  • návrh řešení
  • montáž a odzkoušení systému
  • provozní zkoušky
  • zaškolení obsluhy