• +420 723 576 205
  • info@robopal.cz

Roboti

Mezi jednotlivými automatizovanými pracovišti je často potřeba manipulovat s jednotlivými výrobky. Pokud není možné použít pásové dopravníky, používají se na míru navržené jednoúčelové manipulátory. Pokud je však potřebná manipulace příliš složitá, navrhujeme manipulaci pomocí robotů.

 

Výhodou řešení s robotem je jeho univerzálnost, to znamená možnost přeprogramování na změněné podmínky výroby či případně možnost použití robota po ukončení výroby daného výrobku pro jinou aplikaci. Další výhodou robota v porovnání s jednoúčelovými manipulátory může být jeho rychlost při složitých manipulačních pohybech.

 

Vyjma manipulací s výrobky jsou naše další aplikace robotů například nanášení hmot pro lepení a těsnění do definovaných míst na výrobku, sestavování výrobků a podobně.

 

Pro konkrétní výběr typu robota vždy záleží, s jakou celkovou hmotností má robot manipulovat, do jaké vzdálenosti má být dosah robota, kolik stupňů volnosti robota je pro danou aplikaci potřeba, jaká je nutná přesnost polohování výrobku, jaká je potřebná rychlost pohybu a další požadavky.

 

Pro naše zákazníky provádíme komplexní služby spojené s aplikací robota, to znamená analýzu dané aplikace, výběr vhodného typu robota, případný vývoj pro danou aplikaci vhodného uchopovače, dodávku a naprogramování robota, praktické zkoušky aplikace, provedení případných korekcí, zaškolení údržby odběratele a podobně. Současně řešíme i návaznost robota na jeho okolí, to znamená synchronizaci s řídicími systémy navazujících strojů a zařízení , případně dodávku celých okolních zařízení. Dále provádíme řešení bezpečnosti celého robotizovaného pracoviště tj. zabezpečení nežádoucího vstupu osob do prostoru robota v době jeho pohybu atd.